Portfolio

HvA en VU

Urban Technology – HvA

Urban Technology is een duurzaamheidsprogramma van de Hogeschool van Amsterdam, dat slimme en duurzame oplossingen bedenkt voor de metropoolregio Amsterdam. Bijvoorbeeld nieuwe manieren om restafval te recyclen, de uitstoot van uitlaatgassen terug te brengen of pieken in het energienetwerk op te vangen. Ik redigeerde de brochure met de resultaten van dit programma in 2015 en 2016. Door bij de opdrachtgever door te vragen zorgde ik dat de doelstelling en boodschap van de tekst helder werd. Vervolgens herschreef ik de tekst in de gewenste stijl.

Community Service Learning – VU

Een vergelijkbare redactieklus deed ik voor een programma van de Vrije Universiteit: Community Service Learning (CSL). ‘Community Service’ betekent het dienen van de gemeenschap. Het programma CSL integreert maatschappelijke betrokkenheid van studenten in het onderwijs, onder andere door ze voor hun inzet studiepunten te geven. Net als voor Urban Technology redigeerde ik ook voor CSL de brochure waarin dit programma de resultaten over 2015 en 2016 presenteerde.

Top