Portfolio

ThiemeMeulenhoff

Voor de educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff heb ik schoolboeken voor het MBO en VMBO gedigitaliseerd. Een online leeromgeving biedt heel andere mogelijkheden dan een papieren boek en de boeken moesten dan ook flink worden aangepast.

In overleg met de contentontwikkelaars van Thieme heb ik een groot deel van de vragen herschreven. Ik bekeek bij elke vraag hoe ik deze het beste kon vertalen naar een online opdracht. Bijvoorbeeld of ik beter kon kiezen voor een meerkeuzevraag, een invulvraag of volledig open vraag, terwijl ik alle vraagtypen zo veel mogelijk afwisselde. Vervolgens herschreef ik als het nodig was de vraagtekst of splitste ik vragen op. Daarnaast redigeerde ik de vraagteksten en de theorieteksten op taalfouten en inconsistenties, maakte ik bijlagen die leerlingen konden downloaden en voerde ik alle documenten, tekst en afbeeldingen online in.

Ik heb voor dit project gewerkt met twee verschillende Content Management Systemen, die speciaal voor ThiemeMeulenhoff zijn ontwikkeld. Voor beide systemen heb ik een korte training gehad.

Top