Portfolio

Joh. Enschedé Amsterdam

Joh. Enschedé Amsterdam is een drukkerij van informatief en commercieel drukwerk. Ik heb voor JEA de uitgaven van een financiële organisatie en een notarisvereniging gecorrigeerd. Deze uitgaven bestonden uit folders, brochures, handleidingen en jaarverslagen.

Ik checkte of bij de opmaak in InDesign alle tekst was overgenomen en liep de tekst door op spelling- en grammaticafouten. Bij de infographics, grafieken en diagrammen controleerde ik of de juiste cijfers waren gebruikt en of de kleuren overeenkwamen met die van de huisstijl. Daarnaast lette ik op het gebruik van de juiste witmarge en interlinie en gaf ik eventuele storende afbrekingen aan.

Verder schreef ik voor JEA advertorials en brochureteksten, en teksten voor het relatiegeschenk van 2016.

Relatiegeschenk JEA 2016

Top